Destacamos

Biblioteca pública de Burgos

La Biblioteca Pública de Valladolid té com a missió proporcionar els materials tradicionals (llibres, publicacions peròdiques, audiovisuals, etc.) als seus usuaris i els moderns serveis i suports (multimèdia, Internet…) que els calen per a satisfer les seves necessitats d’informació, educació i accés a la cultura.

EYPAR ha equipat aquesta biblioteca amb 2.000 metres lineals d’armaris compactes EDISC.

És la biblioteca de titularitat estatal d’aquesta ciutat d’acord amb el Conveni de Gestió establert entre el Ministeri de Cultura i la Comunitat Autònoma. La seva gestió correspon a la Junta de Castella i Lleó des de l’any 1987.