BLOCKART

BLOCKART

Emmagatzematge d'obres d'art

Les Millors condicions per a les seves obres d’art

BLOCKART ha estat dissenyat per a respondre a les necessitats d’arxiu i emmagatzemament que genera el creixement constant del volum d’obres d’art en museus, pinacoteques, sales d’art, etc. Els nostres sistemes aporten solucions efectives, innovadores, segures i rendibles als problemes d’espai.
BLOCKART disposa de diferents accessoris que proporcionen les millors condicions de dipòsit als objectes i obres arxivades.


Optimització de l’espai disponible

BLOCKART permet triar entre dues opcions: graelles penjants i graelles rodants.
L’objectiu principal en cada cas és la millor optimització de l’espai disponible i adaptar la instal·lació al tipus d’objecte a emmagatzemar.
La graella, element comú en ambdues opcions, és el suport sobre el qual se suspenen o recolzen les obres. Té múltiples retícules que possibiliten diferents opcions a l’hora de distribuir i combinar els diferents formats i mides.


Graelles penjants per a grans espais

El nostre sistema de graelles penjants es munta sobre una estructura que s’autotransporta per damunt del terra existent. Les graelles s’extreuen frontalment fent una lleugera força de tracció sobre el tirador que incorporen. Aquesta opció és recomanable per a locals amb altures superiors a 2’5 metres.


Grelles rodants

Aquest tipus de graelles és adequat per a locals amb altura inferior a 2,5 metres. Es desplacen lateralment i un sol passadís és suficient per a accedir a qualsevol punt del seu contingut.

El mecanisme de desplaçament pot ser manual, maneta,  o bé volant, que inclou un mecanisme de reducció d’esforç. El mode volant permet el desplaçament de diversos mòduls al mateix temps.

Els equips BLOCKART poden incorporar un tancament general que permet el bloqueig de tot el conjunt i que n’impedeix l’obertura.

Les graelles rodants BLOCKART  llisquen sobre rails d’acer calibrat d’alta resistència. Poden col·locar-se directament sobre el terra existent o anar encastats en el paviment.

L’opció Plataforma no requereix cap tipus d’obra per a la instal·lació.

Els rails s’anivellen directament sobre el terra existent, incorpora una rampa perimetral per a facilitar l’accés amb carros de transport.

L’opció Encastat pot fer-se directament amb obra i recrescut posterior o mitjançant obertura de regates en el paviment ja existent.