EFIX

EFIX

Prestatgeríes metàl·liques fixes

Una gestió més eficient

El coneixement sempre ha estat clau a l’hora d’assolir l’èxit. Disposar de la informació precisa en el moment adequat, pot ser decisiu. Espai, ordre, accessibilitat i conservació són termes fonamentals en la gestió de qualsevol arxiu.

Les prestatgeries EFIX ajuden a la gestió eficient de l’arxiu, fan que l’ordre sigui fàcil, milloren l’accessibilitat i aporten solucions per a optimitzar el grau de conservació de la documentació arxivada. Les prestatgeries metàl·liques són modulars, fàcils del muntar, es poden ampliar i permeten modificar-ne la configuració així com la reutilització de tot el material en possibles canvis d’ubicació. També és possible adaptar-les a futures instal·lacions d’armaris compactes mòbils.

La seva versatilitat permet incorporar múltiples accessoris i complements que fan possible que s’adaptin a les diferents necessitats de cada arxiu (prestatges per a carpetes penjants, material audiovisual, revister-expositor, prestatges extraïbles, safates de consulta, suportallibres de varetes, separadors metàl·lics, portes batents… ) Els seus principals components són:

Prestatges

Ofereixen una capacitat de càrrega de 100 kg. per metre lineal i se suporten en els panells i bastidors intermedis mitjançant ganxos de fàcil col·locació i extracció (no es necessita cap tipus d’eina o accessori). Són graduables cada 25 mm. de forma independent per cada cara de la prestatgeria.

Laterals exteriors

(panell frontal i posterior): Construïts en una sola peça, en planxa d’acer polida i laminada en fred d’1 mm. d’espessor. A la part exterior van proveïts d’un visor portatítols que permet la identificació del contingut de les prestatgeries.Bastidors intermedis

Elements que divideixen l’interior de les prestatgeries en dos o més mòduls segons la seva dimensió longitudinal. Té una estructura formada per quatre perfils verticals, folrats amb panells divisoris, per a evitar-ne el desplaçament i la possible caiguda de la documentació.

Posteriors

Elements que divideixen i fan independents les dues cares de les prestatgeries dobles, de manera que eviten el possible desplaçament de la documentació. Així mateix doten l’estructura d’una total estabilitat i estalvien l’ús de tensors de trava.

Peus anivelladors

Suporten les prestatgeries i en permeten l’anivellació.

Tensors de trava

Elements que aguanten amb força els bastidors i que doten l’estructura de total estabilitat. Incorporen tensors de rosca per a ajustar la ver­ ticalitat.


Estètica, funcionalitat i robustesa

Oferim als nostres clients la possibilitat de personalitzar la seva instal·lació mitjançant l’elecció de color segons la carta RAL. Estètica, funcionalitat i robustesa són requisits que estan presents en l’evolució contínua dels nostres sistemes d’arxiu.