ELOGIC

ELOGIC

Arxiu intel·ligent

La tecnologia més actual aplicada al vostre arxiu. ELOGIC elimina esforços i inclou elements que garanteixen una total seguretat en la manipulació dels armaris.

ELOGIC us ajudarà a dur a terme una gestió més eficient de l’arxiu, facilitarà l’ordre, millorarà l’accessibilitat i aportarà solucions per a la millora del grau de conservació de la documentació arxivada, amb la qual cosa s’aconsegueix l’aprofitament òptim de l’espai disponible.


Intel·ligent i segur

Els armaris compactes ELOGIC es desplacen de forma automàtica. Cada armari disposa d’un panell tàctil en la seva part frontal que permet activar-ne el moviment i gestionar totes les funcions. Ho fa possible l’equip electrònic d’última generació que porta incorporat. Amb un lleuger contacte n’hi ha prou per a transmetre l’ordre que es desitgi. Funcions com autoritzar o denegar l’accés a zones concretes de l’arxiu, programar obertures i tancaments de forma automàtica, modificar la velocitat d’avançament dels armaris… són algunes de les moltes possibilitats que ELOGIC posa al vostre abast.

ELOGIC només necessita una presa convencional de corrent de 220V per a la instal·lació. Té un consum tan baix que es pot incorporar a equips d’alimentació ininterrompuda (SAI).
ELOGIC permet modificar els seus paràmetres de funcionament des d’un programa que funciona en entorn windows.
La comunicació amb el PC pot fer-se mitjançant connexió de xarxa o per wi-fi.


Permet arribar més amunt

L’aplicació  d’ELOGIC permet obtenir la màxima capacitat en locals de gran alçada. ELOGIC pot incorporar un nivell d’entreplanta en armaris d’altura superior als 3 metres. En aquest cas, l’armari disposa d’un panell tàctil a cadascun dels seus nivells.  ELOGIC també contempla la incorporació i gestió automàtica d’equips d’il·luminació pròpia en els armaris.


El vostre arxiu sobre rodes

Els armaris  ELOGIC llisquen sobre rails d’acer calibrat d’alta resistència. Poden col·locar-se directament sobre el sòl o bé s’hi poden encastar.

L’opció “Plataforma” no requereix cap tipus d’obra per a la instal·lació. Els rails s’anivellen directament sobre el terra podent ser coberts  els espais lliures amb altres materials (tarimes de diferents tipus) per tal d’evitar ensopegades. Incorpora una rampa perimetral per a facilitar-hi l’accés amb carros de transport.
L’opció “Encastat” es pot dur a terme directament amb obra (solera) amb recrescut posterior o bé mitjançant regates en paviments que ja hi eren.


Aprofitem millor l’espai

Amb la incorporació dels armaris  ELOGIC es pot duplicar la capacitat de l’arxiu. Les estanteries fixes convencionals necessiten d’un passadís d’accés per cada mòdul instal·lat. Amb ELOGIC un sol passadís és suficient per a accedir a qualsevol punt de l’arxiu. Permet ampliacions i la construcció modular facilita la reutilització de tot el material existent en situacions de trasllat a un altre local.


Estètica, funcionalitat i robustesa

Els armaris compactes ELOGIC incorporen múltiples accessoris que li permeten adaptar-se a les diferents necessitats de cada arxiu.
Oferim als nostres clients la possibilitat de personalitzar la seva instal·lació mitjançant l’elecció de color segons carta RAL i altres acabats. Estètica, funcionalitat i robustesa són requisits que han estat presents en l’evolució contínua dels nostres sistemes d’arxiu. Més de vint anys d’experiència ens avalen.