Proiektuak

Guadalajarako Artxibategi Historiko Probintziala

Se ha inaugurado la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, en el que EYPAR ha intervenido en el suministro e instalación de los armarios compactos E-DISC. La nueva sede ocupa una superficie total de 7.226 m2 y los archivos del depósito de documentación suman 39.168 metros lineales. El Archivo, en la actualidad, custodia 13.374 metros lineales de documentación que han sido transferidas por la administración. Esta documentación procede de la administración estatal periférica y de la administración autonómica.

Guadalajarako Artxibategi Historiko Probintzialaren egoitza berria inauguratu da, eta, bertan, EYPAR etxeak E-DISC armairu konpaktuak instalatu ditu. Egoitza berriak 7.226 m2-ko azalera hartzen du guztira, eta dokumentazio biltegiko artxiboek, berriz, 39.168 metro lineal. Artxiboan gordetzen dira, gaur egun, administrazioak transferitutako 13.374 metro lineal hartzen dituzten dokumentuak. Dokumentazio hori Estatuko administrazio periferikotik eta erkidegoko administraziotik jasoa da.